Novo Miloševo

Lokacija za budući velnes i spa centar u Novom Miloševu

14 Apr , 2012  

Dvorac u Novom Miloševu na snimku iz aviona

Lokacija za budući spa centar nalazi se u neposrednoj blizini postojećeg dvorca u naselju Novog Miloševa koje se zove Beodra. Dvorac u Novom Miloševu potiče iz sredine XIX veka i mogao bi predstavljati ogroman turistički potecijal Dalje…

, ,

Media,Novo Miloševo

Novo Miloševo (Karlovo i Beodra) na snimku iz vazduha

10 Nov , 2011  

Slike Miloševa iz aviona

Osnovni podaci o Novom Miloševu

Selo Novo Miloševo čine dva naselja: Karlovo (Dragutinovo) i Beodra. Ova dva naselja su sve do kraja Drugog svetskog rata predstavljala dva potpuno odvojena sela sa različitim vremenom nastanka i drugačijim kulturno-istorijskim razvojem. Po završetku Drugog svetskog rata stanovnici Karlova i Beodre doneli su odluku da se njihova dva susedna naselja ujedine u jedno zajedničko selo koje su nazvali Novo Miloševo.
Dalje…

,

Novo Miloševo

Prve ideje da se izgradi spa centar u Novom Miloševu

29 Nov , 2009  

Prve ideje za spa centar u Novom Miloševu

Prve ideje da se izgradi spa centar u Novom Miloševu potiču iz 2006. godine iz Mesne zajednice Novo Miloševo, kada je Mesna zajednica Novo Miloševo donela odluku da se u budući razvoj sela uključe i njegovi turistički potencijali. Dalje…

, ,