Revitalizacija Dvorca u Novom milosevu

Razno

Dvorac u Novom Miloševu, planovi o revitalizaciji

9 Jan , 2010  

Dvorac u Novom Miloševu je spomenik kulture od velikog značaja. Izgradjen je 1842-1846. godine kao reprezentativni rezidencijalni objekat u klasicističkom arhitektonskom stilu. Danas je ovo zdanje u lošem stanju i nije otvoreno za posetioce. U njemu se trenutno nalaze prostorije preduzeća VojvodinaSPA d.o.o. Okružen je sa dva parka, ispred fasade sa francuskim parkom površine od oko 0.8 hektara i sa zadnje strane engleskim parkom površine 4 hektara.

Dvorac u Novom Miloševu

Novo Milosevo dvorac
Kompleks dvorca obuhvata i razne prateće objekte, što prema planovima o preuredjenju čini ZAŠTIĆENO područje oko dvorca na ukupnoj površini od 6.6ha koje je u državnom vlasništvu. Cilj preuredjenja jeste revitalizacija dvorca i njegova obnova, stavljanje u novu funkciju i prilagodjavanje savremenoj nameni.
Osnovni kriterijumi pri planiranju preuredjenja dvorca i zaštićenog područja su očuvanje kulturno-istorijskih i arhitektonskih vrednosti, prilagodjavanje novoj nameni bez narušavanja arhitektonske vrednosti objekta kao i projektovanje novih objekata sa modernim arhitektonskim elementima ali inspirisanih slojevima istorijskih motiva. Po završetku revitalizacije ovaj objekat će dobiti novi, savremeni pečat, i služiće za hotelski smeštaj poslovnih ljudi, što će pokrenuti urbani razvoj Novog Miloševa i njegove šire okoline.
Fotografije: www.dvorci.info

, ,