Faze realizacije projekta spa centra

Projekat

Faze izgradnje Zone turizma i spa centra u Novom Miloševu

14 Jun , 2011  

Buduća zona turizma u Novom Miloševu

Na predlog projektnog tima, odredjena je Zona razvoja turizma za sve buduće turističke aktivnosti. Buduća zona turizma u Novom Miloševu prostiraće se u okolini postojećeg dvorca i podeljena je na ‘Glavnu turističku zonu’ – zonu oko dvorca, ‘Zonu proširenja’ na okolnom slobodnom zemljištu prema budućoj novoj zaobilaznici i ‘Unutrašnju zonu naselja’ sa privatnim objektima i zemljištem sa obe strane glavne ulice, od crkve ka centru naselja.

Planiranje izgradnje turističkih zona u nekoliko faza

Zoniranje turističke oblasti izgradnje u fazama
Početna zamisao bila je da se spa centar smesti u revitalizovani dvorac, ali se od toga odustalo jer se kompleks dvorca pokazao kao isuviše mala površina za sve ono što se želi izgraditi. Dvorac će biti pretvoren u luksuzni hotel a u njegovoj neposrednoj blizini biće izgradjen budući velnes spa centar. Ključni projekat, “Master plan turističke destinacije Novo Miloševo“, predvidja izgradnju čitave turističke zone u nekoliko faza.

Faze razvoja i izgradnje zone turizma u Novom Miloševu

– PRVA FAZA podrazumeva konceptualni razvoj, obezbedjivanje zemljišta, termalnu bušotinu, zaobilaznicu, prilazni put, potrebnu infrastrukturu, parking i renoviranje dvorca i parka.
– FAZE RAZVOJA II i III obuhvataju razvijanje ključnog projekta velnes spa centra kao i obnovu i rekonstrukciju kompleksa dvorca.
– FAZE RAZVOJA IV i V podrazumevaju razvoj buduće komplementarne ponude u oblasti turizma i razvoj dodatnih smeštajnih kapaciteta u okviru turističke zone. Pri tome je zona razvoja turizma u Novom Miloševu podeljena na tri manje zone: (1) GLAVNA TURISTIČKA ZONA, (2) ZONA PROŠIRENJA i (3) UNUTRAŠNJA ZONA NASELJA.

Spa centar u Novom Miloševu, idejno rešenje arhitekata

Spa centar u Novom Miloševu

Plan izgradnje zaobilaznice oko Novog Miloševa

Novo Miloševo zona turizma

, ,