Dvorac u Novom Miloševu na snimku iz aviona

Novo Miloševo

Lokacija za budući velnes i spa centar u Novom Miloševu

14 Apr , 2012  

Lokacija za budući spa centar nalazi se u neposrednoj blizini postojećeg dvorca u naselju Novog Miloševa koje se zove Beodra. Dvorac u Novom Miloševu potiče iz sredine XIX veka i mogao bi predstavljati ogroman turistički potecijal ukoliko bi se revitalizovao. Na površini od 2500 kvadratnih metara ovaj dvorac je nekada imao nekoliko apartmana, plesnu dvoranu, veliku biblioteku, vodovod i kanalizacioju, sopstvenu telefonsku centralu i bio je opremljen skupocenim stilskim nameštajem.

Na lokaciji dvorca

Na lokaciji dvorca

Pogled na dvorac sa okolinom i buduću zonu izgradnje

Zona izgradnje Novo Miloševo
Ispred ulaza dvorca nalazi se francuski park površine 0.8 ha a iza dvorca engleski park površine 4 ha. Na predlog projektnog tima Mesna zajednica Novo Miloševo je obezbedila posebnu zonu za razvoj turističke infrastrukture i projekata a celokupna buduća zona razvoja turizma podeljena je na tri osnovne celine :
– GLAVNA TURISTIČKA ZONA
– ZONA PROŠIRENJA
– UNUTRAŠNJA ZONA NASELJA
 

Beodra i Karlovo – Dva naselja u Novom Miloševu

Beodra i Karlovo u Novom Miloševu
Slike i podaci: “MASTER PLAN TURISTIČKE DESTINACIJE NOVO MILOŠEVO”

, ,