Slike Miloševa iz aviona

Media,Novo Miloševo

Novo Miloševo (Karlovo i Beodra) na snimku iz vazduha

10 Nov , 2011  

Osnovni podaci o Novom Miloševu

Selo Novo Miloševo čine dva naselja: Karlovo (Dragutinovo) i Beodra. Ova dva naselja su sve do kraja Drugog svetskog rata predstavljala dva potpuno odvojena sela sa različitim vremenom nastanka i drugačijim kulturno-istorijskim razvojem. Po završetku Drugog svetskog rata stanovnici Karlova i Beodre doneli su odluku da se njihova dva susedna naselja ujedine u jedno zajedničko selo koje su nazvali Novo Miloševo.
Selo ima izgled tipičnog sela panonskog tipa: pravilno ‘ušorenog’ i sa širokim ulicama. To ćete odmah zapaziti na ovom video snimku, kao i dužinu sela, zvonike njegove tri crkve i feudalni dvorac iz XIX veka koji se nalazi u Novomiloševačkom naselju Beodra.

Novo Miloševo na auto karti regiona Vojvodina

Novo Milosevo - auto karta Vojvodine

Dvorac u Novom Miloševu u naselju Beodra

Dvorac u Novom Miloševu u naselju Beodra

Selo Novo Miloševo nalazi se u Banatu, u Opštini Novi Bečej, u Srednje-banatskom okrugu, u regionu Vojvodina. Locirano je na regionalnom putu M3 između dve susedne opštine i gradova Novi Bečej i Kikinda. Nalazi se na prirodnom uzvišenju koje predstavlja rečni nanos koji se prostire u pravcu sever-jug. Dužina Novog Miloševa iznosi oko pet kilometara a prosečna širina oko jedan kilometar. U Novom Miloševu su oduvek živeli u dobrosusedskim odnosima i u duhu tolerancije Srbi, Nemci, Mađari i pripadnici drugih nacija. Prema podacima sa popisa iz 2002. godine, većinu stanovnika predstavljaju Srbi (76,09%) a zatim Mađari (14,57%) i pripadnici ostalih narodnosti.

Video snimak Novog Miloševa iz aviona

Pravoslavna crkva u Novom Miloševu u naselju Karlovo

Karlovo i Beodra čine selo Novo Miloševo

Karlovo

Karlovo (isto kao i Beodra) predstavlja samo jednu polovinu sela Novo Miloševo. Odnosno, to je jedno od dva naselja koja čine Novo Miloševo. Naselje Karlovo su 1751. godine osnovali Srbi vojnici – graničari koji su se nakon razvojačenja Habsburške Vojne krajine doselili sa porodicama iz okoline Sente, Ade i jednim delom iz Pomorišja. Ime Karlovo ovo naselje je dobilo po vladaru Karlu III i nosilo ga je sve do kraja Prvog svetskog rata, kada dobija ime Dragutinovo.

Beodra

Beodra je samo jedno od dva naselja koja čine selo Novo Miloševo. U ovom delu Novog Miloševa pored većinskog srpskog stanovništva žive i stanovnici madjarske nacionalnosti (oko 14 procenata). Naselje Beodra po prvi put se pominje još 1331. godine pod imenom “Beldre”. Postoje pisani podaci da je 1659. godine knez Fridrih Saksonski predvodeći svoju vojsku u pohod protiv Turaka prolazio baš pored ovog naselja, ali da je okolina naselja bila toliko neprohodna – močvarna, da je morao da krene drugim putem.

Pravoslavna crkva u naselju Beodra

Beodra je samo jedno od dva naselja u Novom Miloševu

Rimokatolička crkva u naselju Beodra

Beodra je jedan deo Novog Miloševa
Video snimak Novog Miloševa iz vazduha kao i fotografije na ovoj stranici napravljeni su za potrebe preduzeća VojvodinaSpa i projekat izgradnje spa centra.

,