Slike Novog Miloseva iz aviona

Media

Novo Miloševo iz vazduha – Buduća zona razvoja turizma

3 Dec , 2011  

Prema odluci MZ Novo Miloševo o formiranju “Turističke destinacije Novo Miloševo”, a na predlog projektnog tima, odredjena je Zona razvoja turizma za sve buduće turističke aktivnosti. Zona razvoja turizma podeljena je na nekoliko delova: “Glavnu turističku zonu” – zonu u neposrednoj blizini dvorca; “Zonu proširenja” – zonu na okolnom slobodnom zemljištu prema budućoj novoj zaobilaznici i “Unutrašnju zonu naselja” – zonu sa privatnim objektima i zemljištem sa obe strane glavne ulice, od crkve ka centru naselja.

Buduća zona razvoja turizma u Novom Miloševu

Novo Milosevo spa centar zona izgradnje

Pogled iz vazduha na zonu izgradnje

Master planom je predvidjeno da se turističko područje podeli na tri zone

1. GLAVNA TURISTIČKA ZONA – Centralno turističko područje sa ponudom turističkog središta destinacije podeljenog na Zaštićenu oblast (dvorac sa francuskim i engleskim parkom i pratećim objektima), Obezbeđenu oblast razvoja (oblast namenjena za glavne projekte sa ukupno 10.1 hektara koji su u javnom vlasništvu) i Neobezbeđenu oblast razvoja (oko zaštićene oblasti razvoja) koja će biti postepeno integrisana
2. ZONA PROŠIRENJA – Otvoreno zemljište prema zaobilaznici sa oko 185 hektara podeljenih na Oblast razvoja (predviđeno za prilazni put i projekte u fazama 4 i 5) i Ograničena oblast sa ukupno 35 hektara sa malim parcelama namenjenih poljoprivredi za turističke namene kao što su vinogradi i slično.
3. UNUTRAŠNJA ZONA NASELJA – Privatno vlasništvo i objekti u privatnom vlasništvu sa obe strane, za razvoj unutrašnje turističke zone naselja putem rekonstrukcije puteva, kuća i fasada, sa ograničenom poljoprivrednom delatnošću i razvojem privatne turističke ponude kroz smeštaj, hranu i piće, lokalne proizvode i sl.

Dvorac u Novom Miloševu – zaštićena oblast

Dvorac u Novom Miloševu

Pogled iz vazduha na zonu proširenja

Zona turizma u Novom Miloševu

Perspektiva

Spa centar u Novom Miloševu perspektiva
Video snimak i fotografije iz vazduha načinjeni su za potrebe preduzeća VojvodinaSPA i za projekat izgradnje spa centra u Novom Miloševu.

, ,