Prve ideje za spa centar u Novom Miloševu

Novo Miloševo

Prve ideje da se izgradi spa centar u Novom Miloševu

29 Nov , 2009  

Prve ideje da se izgradi spa centar u Novom Miloševu potiču iz 2006. godine iz Mesne zajednice Novo Miloševo, kada je Mesna zajednica Novo Miloševo donela odluku da se u budući razvoj sela uključe i njegovi turistički potencijali. Prema tadašnjem planu, trebalo je na neki način revitalizovati postojeći dvorac u Novom Miloševu i pretvoriti ga u savremen objekat hotelsko-turističkog tipa, čime bi se obogatila i turistička ponuda u čitavoj Vojvodini.

Skica turističkog kompleksa
Odmah je bilo jasno da je ovo nesvakidašnji projekat u Srbiji jer se dvorac, iako u vlasništvu Mesne zajednice Novo Miloševo od 1938. godine, nalazi na listi zaštićenih kulturnih dobara. Ova inicijativa lokalne samouprave u skladu je sa studijom “Strategija razvoja turizma Republike Srbije” koja je dala najviši prioritet podizanju modernih spa destinacija u Vojvodini pri čemu je prepoznala i Novo Miloševo kao moguću spa destinaciju. Razlog za to su i prirodni resursi kojima raspolaže Novo Miloševo.
Naime, pored dvorca iz XIX veka koji predstavlja kulturno-istorijsko dobro od izuzetnog značaja i čija je revitalizacija svakako potrebna, Novo Miloševo ima i prirodni resurs u vidu velikog basena sa termalnom vodom koji se nalazi ispod ovog sela. To su dva osnovna preduslova od kojih se krenulo. Tako je ovaj ambiciozni projekat formiranja turističke zone i izgradnje modernog velnes spa centra začet iz skromne početne ideje da se iskoristi basen termalne vode a dvorac u Novom Miloševu prilagodi za potrebe velnes spa centra i izgradi termalna banja u Novom Miloševu.

, ,