Projekat spa centra

Spa centar

Spa centar u Novom Miloševu, osnovni podaci o projektu izgradnje nove turističke destinacije

U skladu sa studijom “Strategija razvoja turizma Republike Srbije” koja je dala najviši prioritet podizanju spa destinacija u Vojvodini (gde je i selo Novo Miloševo prepoznato kao moguća spa destinacija), lokalna samouprava Novog Miloševa odlučila je da iskoristi postojeće turističke potencijale i stavi ih u funkciju razvoja ovog mesta. Mesna zajednica Novo Miloševo oformila je lokalni projektni tim koji je napravio prve analize o mogućnostima realizacije projekta i doneo plan rada.

Hotel kompleksa

Hotel spa centra u Novom Miloševu

Spa centar kompleksa

Spa centar Novo Miloševo

Početne analize za spa centar

Projekat “Turistička destinacija Novo Miloševo” obuhvata sve aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se izgradio moderan velnes i spa centar u Novom Miloševu. Koncept projekta izgradnje ove nove turističke destinacije temelji se na ideji da se postojeći dvorac u Novom Miloševu preuredi u ekskluzivan hotel i da se izgradi moderan velnes spa centar u neposrednoj blizini tog dvorca.

Kapaciteti

Budući turistički kompleks prostirao bi se na površini od oko 24000 m2 i obuhvatao bi hotel sa 4 zvezdice kapaciteta 160 soba, restoran, otvorene i zatvorene bazene sa toplom termalnom vodom, saunu, fitnes centar, kozmetički i frizerski salon, centar za masažu i druge sadržaje za odmor kao i mogućnost pružanja usluga organizacije kongresnog turizma.

Struktura projekta izgradnje

Master planom izgradnje kompleksa spa centra predvidjeno je da se radovi odvijaju u nekoliko etapa:
Faza I – Konceptualni radovi i obezbedjivanje kompletne infrastrukture
Faze II i III – Obnova kompleksa dvorca i izgradnja velnes spa centra u njegovoj blizini
Faze IV i IV – Razvoj komplementarne turističke ponude u zoni turizma i oko nje

Područje implementacije:

Novo Miloševo, Vojvodina, Srbija

Model finansiranja:

Javno-privatno partnerstvo

Predvidjena vrednost:

Ukupno 54.400.000,00 €

Dužina trajanja projekta:

Predvidjeno je da sve faze izgradnje budu završene do 2025. godine.

Dokumentacija:

“Master plan turističke destinacije Novo Miloševo”