Vojvodinaspa strateški partner

Dogadjaji

Odabran je strateški partner za spa centar u Novom Miloševu

22 Aug , 2013  

Strateški partner u projektu izgradnje spa centra u Novom Miloševu je odabran, pošto je prethodno Nacionalna turistička razvojna korporacija objavila javni oglas za izbor strateškog partnera za razvoj budućeg spa centra u Novom Miloševu.

Stratesko partnestvo
Odabrana je austrijska kompanija “Vamed”, koja postaje suvlasnik preduzeća Vojvodina Spa d.o.o. u visini od 51% a preostalih 49% ostaje u vlasništvu Nacionalne turističke razvojne korporacije.
Procena je da je za realizaciju projekta potrebno 54,4 miliona eura. Kako je planirano finansiranje kroz javno-privatno partnerstvo, očekuje se da najviše do 20% sredstava dođe iz javnih prihoda, dok bi finansijsku konstrukciju zatvorio privatni investitor.
Austrijski “Vamed”, osnovan 1982. godine, jedna je od vodećih evropskih kompanija u oblasti planiranja, projektovanja, izgradnje i upravljanja zdravstvenim ustanovama i kompleksima iz oblasti zdravstvenog turizma. Kompanija do sada ima više od 600 realizovanih projekata u 70 zemalja širom sveta, od čega 17 po modelu javno-privatnog partnerstva.

,